Get Adobe Flash player

Nou Aanlyn

Ons het 168 gaste aanlyn

Geloofsake

Armagéddon

Die naam "har-Megiddon"is saamgestel uit die Hebreeuse woorde "har"( heuwel ) en "megiddo" ( plek van menigtes ) wat ook "megiddon" kan wees. Die King James Version van die Bybel maak meer van die naam Megiddon gebruik waar Megiddo gewoonlik in die Afrikaanse Ou Vertaling gebruik word.  Heuwel Megiddo is ongeveer 18 Km. (6+6+6=18) vanaf Nasaret, suidwestelik van die see van Galilea, in die dal Jisreël, op die eertydse handelsroete tussen die Ooste en Egipte geleë.

Die dal/vallei/laagte van Jisreël ( Oostelike gedeelte ) staan ook bekend as die dal/vallei/laagte van Har Megiddon en die Westelike gedeelte as die Esdraelon. Hierdie hele vallei het volop water en vrugbare landbou grond sodat dit duidelik is waarom die gebied ook as Jisreël ( Jisreël= Die Vallei waar God saai ) bekend staan. 

Uitgrawings en briewe aan die Farao het getoon dat Megiddo waarskynlik eens aan Egipte behoort het. Die belangrikste oorlog in die geskiedenis van Megiddo is ook die eerste oorlog in die geskiedenis van die wereld wat behoorlik genoeg aangeteken is sodat die taktiek wat gebruik is vandag steeds bestudeer kan word.

Die Egiptenare het die Kanaäniete wat in Megiddo was, juis vanuit die rigting van die nou poort, die Wadi 'Arah, aangeval en verower ( ongeveer 1487 jaar V.C. ) omdat die Kanaäniete die aanval vanuit 'n meer logiese rigting via Taänag en Jókneam verwag het en hierdie smal weg onbewaak gelaat het. Volgens aantekeninge wat teen 'n muur van die Tempel van Karnak gevind is, het die Egiptenare ook 93 strydwaens gebuit.  Die wyse Salomo het Megiddo herbou en as een van die vestings vir sy leër gebruik.

Oorblysels van perdestalle en die dubbele poorte soos deur Salomo aangebring, is steeds te sien. Die stadspoort was so ontwerp dat indien die vyand sy weg deur die eerste poort kon dwing, hy homself in 'n smal gang bevind met die groter tweede poort steeds voor hom. Hierdie groter sterker tweede poort was beter bewaak en het waghuise aan weerskante gehad. Oorblyfsels van watertonnels ( 1200 jaar V.C. ) van Megiddo se waterstelsel, is vandag steeds Wes van die Megiddo Museum te sien. Dit was so beplan dat water selfs ten tye van 'n beleëring van 'n fontein buite die stadsmuur, ondergronds na Megiddo ingebring kon word. 

Die Slag van Armagéddon. 

Voordat ons ingaan op hierdie slag of oorlog van Armagéddon is dit dalk nodig dat ons net weer daaraan dink dat die Woord nie eintlik tot ons spreek aangaande die vlees nie maar aangaande die dinge van die Gees en die ewige lewe ( Joh. 6:63; Rom.8:5 ). Die dinge wat alles gebeur en in die Bybel aangeteken word as geskiedenis, het waarskynlik altyd 'n geestelike boodskap. Selfs die gebeure wat nie in die Bybel aangeteken is nie, soos die Egiptenare se inval deur die onbewaakte nou poort, die Wadi 'Arah, ( Wadi = nie-standhoudende/onbetroubare stroom; Arah [Strong's#717] = Oes/pluk/bymekaar maak of Arah [Strong's#6168] = ontbloot/nakend maak) bevat 'n belangrike geestelike boodskap vir die kind van God om hom/haar te waarsku dat die vyand nie noodwendig vanuit die logiese rigting aanval nie.

Die laaste plek vanwaar die kind van God verwag om deur die satan aangeval te word, is sekerlik die nou poort, hul kerk/geestelike tuiste, deur die woorde van lofliedere in die kerk of deur die woorde van beloftes aan God, die onbetroubare woode/leeringe van mensgemaakte kerke, predikante en teoloë, wat op grond van hul kwalifikasies blindeling as leraars vertrou en geglo word ten spyte daarvan dat Jesus, die Lam van God, die enigste Leermeester is (Mat 23:8-10 en Op.4:9) wat waardig is om die boek te open.

Hierdie selfde waarskuwing om te waak teen die ontbloting van die skaamte/naaktheid herhaal homself in duideliker taal ( Open. 16:15 soos hieronder aangebring ) wanneer in die Bybel na die slag van Armagéddon verwys word. Dit is duidelik dat vers 15 soos 'n waarskuwing wat tussen hakkies genoem word, tussen vers 14 en 16 verskyn want vers 14 praat van wat hierdie drie onreine geeste uitgaan om te doen en vers 16 dui die ( geestelike ) plek daarvoor aan. Soos in die eerste paar woorde aangedui - 'n plek van menigtes! 

Open. 16:13-16 13 En ek het uit die bek van die draak en uit die bek van die dier en uit die mond van die valse profeet drie onreine geeste soos paddas sien kom.

14 Want dit is geeste van duiwels wat tekens doen, wat uitgaan na die konings van die aarde en die hele wereld, om hulle te versamel vir die oorlog van daardie groot dag van die almagtige God.

15 Kyk, Ek kom soos 'n dief. Salig is hy wat waak en sy klere bewaar, sodat hy nie miskien naak rondloop en hulle sy skaamte sien nie.

16 En hulle het hul versamel op die plek wat in Hebreeus genoem word Armagéddon. 

Die kap van die byl is agter hierdie geeste wat soos paddas is! Hierdie geeste moet, net soos paddas, altyd naby die water wees om te oorleef. In hierdie geval, is die Woord van God daardie water! Ja, as u gedink het aan 'n predikant of kerk, heeltemal reg! Dis die laaste plek waarvandaan die inval van die vyand verwag word! Dink bietjie aan die woorde van Jesus elke keer wat hy met die predikante van Sy tyd te doen gekry het - Hy het hulle addergeslag en gewitte grafte genoem en geen sagmoedigheid teenoor hulle getoon nie!

Hierdie geeste is slinkse woorde! Langs die weg van woorde word die konings van die aarde op 'n plek gestel waar hulle onwetend vyande van God is sodat Hy hulle volgens Sy Woord gaan "dood" of in "balingskap" gaan! Dink aan die struikelblok wat Bileam vir die kinders van Isreal beplan het. Dis belangrik dat ons onthou dat die uitdrukking “konings van die aarde” na die kinders van God verwys! Die Bybel noem die kinders van God ‘n “koningklike priesterdom”. ( 1 Petrus 2:8 ) Ongelukkig is dit 'n feit dat meeste mense nie waarlik volgens die Skrif wil leef nie, maar verkies om vir hulself die een of ander predikant aan te skaf - hulle laat hulle sommer kweek soos in 'n kweekhuis! ( Kweekskole ) Die resultaat is 'n onbetroubare Woord - 'n onbetroubare stroom water - die Wadi Arah waarlangs die vyand aanval! Ek het seker nie nodig om al die verskillende sektes, kultusse van vandag by die naam op te noem nie. Kom ek stel dit kortliks so, as hulle vir hulself 'n naam gekies het, maak hulle deel uit van hierdie vyand wat via die Wadi Arah aanval!

Ek wil eerder bietjie die sluier lig oor die "paddas" van ons tyd en die ou bekende kultusse, sektes, tradisionele kerke en bewegings eenkant laat. 

By die pinkster groepe en charismatiese bewegings van ons tyd is die paddas aan die werk tussen die kinders van God. Selfs baie van die "separtiste" van vandag maak deel uit van hierdie padda-vyand wat via die Wadi Arah aanval!

Die voorspoed boodskap is veral vandag baie gewild onder albei groepe hierbo genoem. Mense geniet die eerste gedeelte van die diens se "praise & worship" en dan direk daarna is dit die een of ander sub-pastoor-met-die-padagees se beurt om die offergawe op te neem! Die resep is goed uitgewerk om op die regte tyd die regte resultaat te verkry. Die enigste mense wat ryker aan die anderkant uitstap is gewoonlik die pastoor/biskop/profeet en sy binnekring ( as hy ooit sy buit met die binnekring deel! ) - nie juis die gewers nie! Waarom nie? God deursoek harte en niere en 99% van die geewende gemeeentelede hoop op 'n beter toekoms omdat hulle gegee het! Die gawe aan God is in werklikheid nou 'n belegging en nie meer 'n offergawe nie!

Die aanwending van die Woord van God is baie subtiel en die dinge wat gepreek word is baie keer suiwer skrif ja, maar met so 'n titseltjie toordery daar by wat fokus op die luisteraar se alewige behoefte! Die hele gedatge van bekering tot God is om my lewe aan Jesus oor te gee en dit aan Hom oor te laat om my te herskep en te onderig soos Hy wil. Maar langs die pad kom die padda-pastoor en preek weer al hierdie dinge dood deur te leer dat mense gesag moet neem oor hulle eie omstandighede. Hierdie "paddagees-predikers" gee sommer so elke nou en dan tydens sy boodskap lof aan die Here omdat Hy so goed vir hom is! Party spring sommer elke nou en dan so 10 spronge in die lug - en dan sweet hulle nie eers van die springery nie! Merkwaardig! Maar oortuigend! Die luisteraars hou hulle hande in die lug en gil/skree asof hulle langs 'n rugbyveld is! Hulle kan nie wag dat die Here die sluise van goud uit die hemele vir hulle gaan oopmaak nie! ( Mal. 3:10 meld al die tyd "vensters" en nie sluise nie! ) Ek het gevind dat as mens 'n venster oopmaak kom daar lig en lug in. 

Hulle vervleeslik die "nuwe Jerusalem" van openbaring en verkondig die sprokies verhaal dat die volk van God vir een duisend jaar met goue krone op hulle hoofde in die goue strate gaan wandel terwyl hulle regeer oor...ek wonder presies wie? En ek wonder wat het van die diensknegte geword waarvan Jesus gepraat het? Ydele mense hou van hierdie soort boodskap en sluk dit soos soetkoek!

God haat die leer van die Nikolaiete en sal verseker nie 'n bestel instel wat in stryd is met die wet van die lewe, die volmaakte wet van vryheid en alles wat Jesus deur Sy wandel hier op aarde te kenne gegee het nie!

Na afloop van die dinamiese diens is daar DVD's en CD's te koop of 'n "best seller" boek wat die padda-predikant geskryf het te koop aangebied. En, omdat paddas hulle eiers in die water le en dit daar uitbroei, is die verskaffing van die CD's en DVD's in baie gevalle die bedienning van die padda-predikant se kinders! Nou ja, different strokes for different folks" ..... my Afrikaner volkie hou van lag! As iemand hulle kan maak lag, is die Kaap sommer weer Hollands! So, toe sien die "Engelsman" ( hy moes seker so gedoop gewees het want hy getuig aanhoudend daarvan dat God hom "engelsman" noem - God noem my weer elke keer "Dirkie" terwyl ek graag eerder DIRK wil wees! ) 'n goeie geleentheid raak en hy ry die land deur om die volk te laat lag met sy uitspraak wat verseker nie soos 'n engelsman klink nie! Die volk lag so lekker vir hulleself, hulle kom dit nie eers agter nie. Eers wanneer ou Gary die tweede of derde keer sy draai kom maak wil hulle nie meer vir hom gaan sit en lag nie want hulle het dan gesnap hy spot al die tyd met hulle en hulle lag vir hulle self!

Eintlik kan hulle nie vir hom kwaad wees nie want hy vertel hulle die heel tyd dat hulle vir hulself lag. Vir 'n "geld en christenskap" kursus, besoek sy webwerf.

Terloops, 'n ander ding wat ek eienaardig vind is die feit dat juis binne hierdie Afrikaanse gemeenskap van Pretoria en omgewing, heelwat van die Afrikaners met engels preek terwyl seker 80% van hulle gehore Afrikaners is met engelse Bybels op die skoot! En "die engelsman" gaan na die Afrikaners om met Afrikaans te preek....merkwaardig!??

Daar word gese dat bose geeste uit 'n man met 'n vrou se stem praat en andersom... nou wonder ek of die padda-geeste om die een of ander rede nie van hul gasheer se moedertaal hou nie!  Verstaan my nie verkeerd nie, maar hierdie gees wat so na aan "die water" moet bly om te oorleef, is slinks genoeg om dierbare kinders van die Here te mislei en die doel van die misleiding is om ongesiens weer die "eie ek" die middelpunt van belangstelling en terug op die troon van die hart te kry. 

Een so 'n Amerikaanse pada-gees predikant met die naam van Joel, laat sy gehoor die Bybel in die hand hou en almal se hardop : "This is the Word of God and I am what it says I am" en dan begin hy sy boodskap, sonder skriflesing, sonder gebed! Niemand in die groot gehoor kom dit eers agter nie...hulle is volgende week terug vir meer!

Baie keer bid hierdie padda-predikante 'n "bekeeringsgebed" aan die einde van sy diens en dan kom baie mense waarlik tot bekeering! Hulle hou daarvan om almal wat hul harte aan die Here wil gee na vore te laat stap, ( die beweging maak die saak soveel mooier lyk! ) maar wees verseker, God deursoek die niere en die hart en kan nie mislei word nie! Slegs die opregtes word gered want dis God wat wat red en nie ek of jy het enige beheer oor die saak nie!  Teen die ouens se geldmakery het ek dit nie...die probleem kom in by die feit dat die prediking die aandag vestig op wat die "eie ek" daaruit kan kry om kind van God te wees!

Oral waar hierdie padda-geeste aan die werk is, word aanhoudend eer aan God gegee, maak geen fout nie, maar as mens nie mooi oplet nie, kom jy nie eers agter dat die aandag uiteindelik ernstig op die "eie ek" gevestig word en op hoe om meer van God se seeninge uit Hom uit te kry! So word kinders van God dan deur hul ydelheid en begeerte in 'n lokval gelok. Hulle word sorgvuldig bymekaar gemaak op 'n plek waar hulle weer vyande van God geword het en Hy met hulle gaan afreken!

Die Gereformeerde kerke het weer hulle beloftes/geloftes ens. ens. As ek elke taktiek hier moet beskryf wat die satan gebruik om die mens weer op die plek te kry waar God hulle met Sy pyle gaan tref hier moet behandel, sal dit my 'n ewigheid besig hou!

Die slag van Armagéddon is al eeue lank aan die gang en die wat gedood word sal in die laaste dag nie die oordeel ontvlug nie! Die storie dat die groot oorlog eers in die eindtyd gaan plaasvind is 'n blatante leuen want die eerste versie van Openbaring lees as volg : "DIE openbaring van Jesus Christus wat God Hom gegee het om aan sy diensknegte te toon wat gou moet gebeur, en wat Hy deur die sending van sy engel aan sy dienskneg Johannes te kenne gegee het," Alles wat in Openbaring genoem word is dinge wat gou moet gebeur en die "moet" se betekenis volgens die Grieks is nie "moet" soos in 'n opdrag nie, maar "moet" soos in "as jy iets in die lug opgooi, moet dit terugkom aarde toe"! Dus a.g.v. die mens se natuur kan dit nie anders nie, die dinge van Openbaring "moet" gou na die aflewering daarvan aan Johannes begin gebeur! 

Die slag van Armagéddon openbaar!

Die volgende skrifgedeeltes staan in die Bybel alhoewel die padda-gees nie graag daaroor praat nie!

Lukas 12: 4 EN Ek sê vir julle, my vriende: Moenie vrees vir die wat die liggaam doodmaak en daarna niks meer kan doen nie ;

5 maar Ek sal julle wys wie julle moet vrees: vrees Hom wat, nadat Hy doodgemaak het, by magte is om in die hel te werp; ja, Ek sê vir julle, vrees Hom!

Deut. 32:20 En Hy het gesê: Ek wil my aangesig vir hulle verberg, Ek wil sien wat hulle einde sal wees; want ’n heeltemal verkeerde geslag is hulle, kinders in wie geen trou is nie.

21 Hulle het my ywer gewek deur wat nie-God is, My geterg deur hulle nietige afgode. Ék sal dan hulle ywer wek deur die wat ’n nie-volk is, deur ’n dwase nasie sal Ek hulle terg.

22 Want ’n vuur is aangesteek in my toorn en het gebrand tot in die doderyk daaronder, en dit het die aarde met sy opbrings verteer en die fondamente van die berge aan die brand gesteek.

23 Ek sal onheile op hulle ophoop; my pyle sal Ek op hulle wegskiet. 

 

Deut. 32: 39 Aanskou nou dat dit Ek is en dat daar geen god naas My is nie; Ek maak dood en maak lewend, Ek het verbrysel en Ek genees; en daar is niemand wat uit my hand red nie.

40 Want Ek sal my hand na die hemel ophef en sê: So waar as Ek ewig leef -

41 as Ek my glinsterende swaard skerp gemaak het en my hand na die strafgerig gryp, sal Ek wraak oefen op my teëstanders en my haters vergelde.

42 Ek sal my pyle dronk maak van bloed, en my swaard sal vlees eet: van die bloed van hom wat verslaan en gevang is, van die kop van die vyand se aanvoerders.

43 Jubel, o nasies, oor sy volk, want Hy sal die bloed van sy knegte wreek, en Hy sal wraak oefen op sy teëstanders en versoening doen vir sy land en sy volk.  Die volgende Skrif gaan ek herhaal maar met die betekenis van die name ingevoeg daar waar die naam voorkom.... 

2 Konings9:24 Maar Jehu het die boog gespan en Joram tussen sy arms geskiet, sodat die pyl deur sy hart uitgegaan en hy in sy wa inmekaargesak het.

25 Daarop sê hy aan sy adjudant Bidkar: Tel op, gooi hom op die stuk grond van Nabot, die Jisreëliet; want onthou hoe ek en jy saam langs mekaar agter sy vader Agab gery het en die HERE oor hom hierdie uitspraak gegee het:

26 Voorwaar, Ek het die bloed van Nabot en die bloed van sy seuns verlede nag gesien, spreek die HERE, en Ek sal dit aan jou vergelde op hierdie stuk grond, spreek die HERE. Tel dan nou op, gooi hom op die stuk grond volgens die woord van die HERE.

27 Toe Ahásia, die koning van Juda, dit sien, het hy gevlug in die rigting van die tuinhuis; maar Jehu het hom agternagejaag en gesê: Skiet hom ook! En hulle het hom geskiet in die wa, op die hoogte na Gur by Jíbleam. Maar hy het na Megíddo gevlug en daar gesterwe. 

Ek gaan dan nou die stukkie skrif direk hierbo ( 2 Konings 9:24 - 27 ) hieronder herhaal, maar in die plek van die name, die betekenisse van die name met engels ingesit soos wat dit in my boeke voorkom... ....kyk wat sien u dan! 

2 Konings9:24 Maar “Jehovah is He” het die boog gespan en “Jehovah is exalted” tussen sy arms geskiet, sodat die pyl deur sy hart uitgegaan en hy in sy wa inmekaargesak het.

25 Daarop sê hy aan sy adjudant “with a stab” : Tel op, gooi hom op die stuk grond van "fruits", die“God sows” liet; want onthou hoe ek en jy saam langs mekaar agter sy vader “father’s brother” gery het en die HERE oor hom hierdie uitspraak gegee het:

26 Voorwaar, Ek het die bloed van Nabot en die bloed van sy seuns verlede nag gesien, spreek die HERE, en Ek sal dit aan jou vergelde op hierdie stuk grond, spreek die HERE. Tel dan nou op, gooi hom op die stuk grond volgens die woord van die HERE.

27 Toe “Jehovah (Yahu) holds (possesses)” , die koning van “praise” , dit sien, het hy gevlug in die rigting van die tuinhuis; maar “Jehovah is He” het hom agternagejaag en gesê: Skiet hom ook! En hulle het hom geskiet in die wa, op die hoogte na “sojourning” (omwandeling) by “devouring the people” . Maar hy het na “place of crowds” gevlug en daar gesterwe. 

Herkou nou maar self aan die voorafgenoemde, en besluit self of dit herinner aan die padda-gees predikante en of die slag van Armagéddon al eeue reeds aan die gang is, en of dit nou 'n oorlog aan einde van die planeet gaan wees. Terloops, dink sommer aan wat Jeus hier gese het....

Lukas 17: 28 Net soos dit ook gebeur het in die dae van Lot: hulle het geëet en gedrink, gekoop en verkoop, hulle het geplant en gebou.

29 Maar op die dag toe Lot van Sodom uitgaan, het vuur en swawel van die hemel af gereën en almal vernietig.

30 Net so sal dit wees in die dag wanneer die Seun van die mens geopenbaar word.

 

Klink nie vir my of die planeet se grootste bloedigste oorlog gaan aan die gang wees in die laaste dag nie, maar eeder dat die aardbewobers partydtjie hou maar eerder dat hierdie oorlog waarvan hierbo geskrywe is deur die eeue heen in verborgenheid aan die gang is om die menigtes van siele te versamel om in daardie dag veroordeel te word, die grootste en oudste oorlog van alle tye is! Terloops, as ek ag slaan op die woorde "net soos" en "op die dag" in die teks hierbo, sien ek nie inpas plek vir die wegraping om die oorlog te ontvlug en later se 1000 jaar aardse vrederyk (waarvan daar soms gepreek word en baie boeke oor geskryf is) nie..die Skrif is duidelik dat OP DIE DAG wat die gelowiges Hom tegemoet gaan in die lug, sal die planeet met vuur en swawel vernietig word NET SOOS dit was in die dag van Lot se padgee uit Sodom!

'n Goeie vraag sou wees: Nou hoe sal mens die valse prediker uitken?

Antwoord: Maklik! Hulle verkondig gewoonlik nie vir God nie maar eerder die een of ander godsdiens en het gewoonlik die een of ander titel voor die naam ( prof./doktor/pastoor/biskop/profeet/dominee/apostel/vader ) en steur hulle min aan die volgende Woorde van die Meester: 

Mat. 23: 8 Maar julle, laat jul nie Rabbi noem nie, want een is julle leermeester: Christus, en julle is almal broeders.

9 En julle moet niemand op die aarde julle vader noem nie, want een is julle Vader, Hy wat in die hemele is.

10 Julle moet julle ook nie leermeesters laat noem nie, want een is julle leermeester: Christus.

11 Maar die grootste van julle moet jul dienaar wees.

Die ware dienskneg van die Here, sal nie toelaat dat mense hom/haar die een of ander spesiale naam gee nie! Die ware dienskneg van die Here sal nie die hele tyd konsentreer op al die voordele verbonde aan kindskap nie, maar Hom verkondig en Hom as gekruisigde! Ek verstaan vandag eers mooi waarom Paulus die aanmerking gemaak het: l Kor 2:2 want ek het my voorgeneem om niks anders onder julle te weet nie as Jesus Christus, en Hom as gekruisigde. Waarom Hom as gekruisigde? Omdat Hy (so maklik weer) gekruisig word die oomblik wat die fokus op Hom verander en daar op die "eie ek" met sy ewige naaktheid gefokus word! Ons mense het eenmaal so baie skete, behoeftes en begeertes dat ons baie maklik, sonder om eers agter te kom, op ons eie dinge begin konsentreer.... die spesialiteit van die padda-geeste! 

Markus 4:19 en die sorge van hierdie wêreld en die verleiding van die rykdom en die begeerlikhede in verband met die ander dinge kom in en verstik die woord, en dit word onvrugbaar.

Dat die meeste mense glad nie van hierdie skrifuitleg gaan hou nie, weet ek al van lankal af! Maar ek voel vere omdat ek weet van Wie ek dit gehoor het! Laat die wat ore het om te hoor, hoor! Amen

Kommentaar  

 
#21 Guest 2014-03-12 12:55
Hierdie kommentaar was verwyder
 
 
#22 Guest 2014-03-12 14:04
Hierdie kommentaar was verwyder
 

You have no rights to post comments