Get Adobe Flash player

Nou Aanlyn

Ons het 166 gaste aanlyn

Geloofsake

Die Werking van die Anti-Chris.

Mark 3:27

Niemand kan in die huis van 'n sterk man ingaan en sy goed roof as hy nie eers die sterk man boei nie; en dan sal hy sy huis berowe.

Ons teksversie verwys na die sterk man. Dit beteken dat hy kennis van die geregtigheid het - dus 'n kind van God.

Ten einde te verseker dat misverstande uitgeskakel word is dit nodig dat ons eers weer toelaat dat die Here Jesus ons verduidelik dat die Skrif se woorde as "gees en lewe" verstaan moet word ( Joh.6:63 ). Wat Hy dan deur hierdie boek spreek, moet ook as "gees en lewe" verstaan word en die "dood" sal openbaar gemaak word deur die "lewe". Die vlees is van geen nut nie en daarom is die boodskap van die Bybel ook nie vir die vlees bedoel nie. Die dinge van die gees verander nooit en het nie verander sedert die eerste Adam tot vandag toe nie.

Wat die Skrif te se het aangaande die anti-Chris of enige ander aangeleentheid, moet as gees gesien en verstaan word anders sal ons soos die vleeslikes die een of ander bose mens as die anti-Chris wil identifiseer. Die Satan, anti-Chris en valse profeet is natuurlik baie ingenome daarmee dat skrywers en selfs soms teoloë graag die een of ander "vreeslike bose mens" as die Anti-Chris wil identifiseer want sodoende sal hulle die ware werking van die anti-Chris, wat listige streke gebruik en nie fisiese geweld nie, nooit raaksien nie ( Dan. 8:23-25 ).

Onthou dan dat dit wat voortaan gese word na die geestelike verwys alhoewel daar van voorbeelde uit die vleeslike wereld gebruik gemaak word om die taktiek van die satan openbaar te maak.

Moet asseblief nie vergeet om sorgvuldig elke Skrifgedeelte waarna daar verwys word na te slaan nie. Dit is baie belangrik dat Hy aan die woord is hier en nie ek nie. 

Die dwase sal nou redeneer dat omdat God Almagtig is Hy Sy kinders mag beskerm teen die liste van die satan ongeag wat.

Afhangende van die kind se woorde sal Hy alles doen om die kind te beskerm. Soos die verlore seun buite sy vaderland beweeg het waar sy vader geen betekenis of gesag het nie, beweeg God se kinders ook soms op terreine waar die Vader se hande gebind is sodat Hy niks vir daardie kind kan doen nie.

Judas het byvoorbeeld ook op so 'n terrein beweeg deur Jesus, wat sy Verlosser, Saligmaker en God is, aan die kruisigers oor te gee.

Hosea 4:6

My volk gaan te gronde weens gebrek aan kennis; omdat jy die kennis verwerp het, sal Ek jou verwerp,....

Uit die profeet Hosea leer ons dat dit dwase is wat nie God se geregtigheid reg verstaan nie, wat beweer dat Hy Sy kinders sal beskerm, kom wat wil. As dit so was sou Jesus nie nodig gehad het te noem dat die sterk man eers gebind moet word voordat hy beroof kan word nie.

Aangesien God ernstig is om by Sy Woord te bly het Israel onder andere eers die oorlog moes verloor ! ( sien Jos. 7: 1 - 25

Laat ons na die die werking en taktiek van die rowers, wat ook die satan, valse profeet en die anti-Chris is, bekyk en openbaar maak vanuit die volgende Skrif :

Deut. 23:9-14

9 WANNEER jy as leër teen jou vyande uittrek, pas dan op vir enigiets wat verkeerd is.

10 As daar iemand by jou is wat weens 'n voorval by nag nie rein is nie, moet hy buitekant die laer uitgaan; hy mag nie in die laer inkom nie.

11 Maar as die aand aankom, moet hy hom in die water bad; en teen sonsondergang mag hy in die laer inkom.

12 Jy moet buitekant die laer 'n plek he, en daarheen moet jy uitgaan.

13 En jy moet by jou gereedskap 'n grafie he; as jy dan buitekant gaan sit, moet jy daarmee grawe en wat van jou uitgegaan het, weer toemaak.

14 Want die HERE jou God wandel midde-in jou laer om jou te red en jou vyande aan jou oor te gee; daarom moet jou laer heilig wees, sodat Hy niks skandeliks by jou mag sien en Hom van jou afwend nie.

Ons werk die skrifgedeelte stuk-stuk van bo na onder deur:

ad Vers 9

Eerstens moet ons weet dat daar 'n voortdurende oorlog in die gees aan die gang is. Onophoudelik word bedrieg, geroof en geplunder, verkrag en gemoor soos wat dit maar elke dag hier in die vlees ook is. Soos wat al die sintuie elke normale dag aan die werk is om die ware bedoelings te peil van almal met wie ons sake doen, saam werk of sommer net paaie kruis, so moet ons ook op ons geestelike hoede wees want die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu en soek na iemand om te verslind ( 1 Pet.5:8 ) terwyl hy homself vermom soos 'n kind of engel van die lig. ( 2 Kor. 11:14 )

ad Vers 10 en 11

Die belangrikste gebied van ons geestelike lewe wat die satan aanval, is ons verhouding met God. Hy spits hom daarop toe om bv. onenigheid of struwelinge tussen die kind van God en enige ander persoon te laat ontstaan ( Rom. 12:18 ) aangesien sulke voorvalle die Here Sy aangesig laat verberg totdat die persone weer vrede maak en hulle sonde laat afwas deur dit aan die Here te bely.

ad Vers 12 en 13

Mens moet plek en tyd maak om in privaatheid met God te kom want dáár is dit die plek en geleentheid om dinge soos vuil gedagtes, griewe, bose begeertes, onvermoë om iemand te vergewe en allerhande ander onrein dinge waarvan net u en God weet, wat in die geheim, dog voor Hom wat harte en niere deursoek, uitgelaat en begrawe moet word deur dit te bely met die mond en te laat staan en vergeet. ( Ps. 7:10 en Heb. 4:13 )

ad Vers 14

Nadat al die sondes bely en begrawe is, is daar steeds dinge wat die laer onrein kan maak sodat God Hom van so 'n laer sal afwend.

Sentiment is een van die satan se suksesvolste wapens. Dit word mos aanvaar dat goeie mense en liefdevolle mense gewoonlik sentimentele waarde heg aan dinge wat hulle erf of as geskenk ontvang. Die ma wat byvoorbeeld 'n Yin-Yang hangertjie of iets soortgelyk ( plastiek tot goud ) van haar kind as geskenk ontvang sal baie keer eerder hel toe gaan as om daarvan ontslae te raak. Soveel te meer nog is die sentiment as daardie kind dalk sterwe of as die voorwerp dalk werklik van goud gemaak is.

Wanneer 'n kind van God - selfs wanneer onwetend van die omstandighede - vir sulke moeders se redding bid is dit soms vir die Here nodig om inbrekers of vuur te stuur om die gemors uit die weg te kry. Ander verloor dalk arms of vingers in 'n ongeluk om die pad vir die Here oop te kry by die laer se deur in.

Doen uself 'n guns deur ontslae te raak van al die gemors, al is dit ook van goud en silver, en al is dit vol diamante. Raak ontslae van alle onheilige voorwerpe wat moontlik kan maak dat die Here u laer nie sal besoek nie.

Kinders se speelgoed raak al hoe meer anti-God. Alles wat anti-God is, is onheilige voorwerpe al is dit speelgoed. God vra u nie hoe ons na die voorwerp kyk of watter waarde dit vir ons het nie. Hoe Hy na die voorwerp kyk is wat saak maak en Hy sal, volgens Sy Woord, nie daar wees om vir u te kan vertel indien Hy nie van iets nie hou nie aangesien Hy Hom sal afwend van die onrein/onheilige laer.

Storieboeke, teen die waarheid gemeet, is net leuens, mors net tyd om te lees en verbruik spasie op die boekrak waar eerder kommentare en konkordansies of ander hulpmiddels/bronne tot die Bybel kon gewees het!

Boeke wat handel oor allerhande onheilige onderwerpe soos Oosterse "wyshede" en ander leuens, pornografie, sielkunde wat in praktyk op toordery neerkom, verklaring van voortekens ( die sterre voorspel ), alchemie en andere, te veel om alles hier op te noem. Bly weg van dobbel, voortekens ens. dis alles dinge wat die Here uit u laer uit weg hou sodat Hy nie vir u kan stry nie.

Ander sentimentele waardes wat mense het is hulle tradisionele gebruike. Op bruilofsfeeste word byvoorbeeld onheilige dinge gedoen soos om die kousbandjie en ruiker van die bruid tussen die ongetroudes in te gooi sodat elkeen wat meedoen aan die "onskuldige pret" aan die einde van die dag met sataniese bindings sit wat tussen hulle en God bly staan totdat dit bely is. Nie net die een wat die kousbandjie of ruiker gevang het sit onder die binding nie - almal wat probeer het is onder die vloek.

Ander sentimente is die kerk waarin ons gebore is. Mense gaan maar voort daar waar hulle hulself vind en verander net, in die geval van die vrou, na ander kerke toe deur die huwelik.

Andere weer weier om te glo haar oorlede oupa of pa wat dan so "wonderlik" was se kerk is in waarheid okulties, al is al die bewyse daarvoor in die Bybel !

Aan die einde van die dag se die Here steeds dat ons moet sorg dat ons laer heilig is sodat Hy niks skandeliks by ons mag sien en Hom van ons afwend en die vyand die huis beroof nie.

Die manier wat die vyand dus gebruik om die sterk man te boei of bind is deur hom op 'n plek te kry waar God nie meer sy laer besoek om sy vyande aan hom oor te lewer nie. Met ander woorde, sake so te berei dat God nie vir hom stry nie.

Die regsgeleerdes en regters, manne wat meen dat hulle die reg verstaan ( die Skrifgeleerdes ens. ), word geboei juis op die plek waar hulle glo hulle so slim is ! Met die woorde van hulle monde bind hierdie dwase nie net alleen hulself nie, maar ook die minder geleerdes wat na hulle opsien en daarop staat maak dat hulle kenners op hulle gebied is.

Tradisionele kerke leer gewoonlik die gewone lidmaat om allerhande ede te doen wat die Bybel uitdruklik teen waarsku dat dit uit die bose is ( Mat. 5: 33 - 37 ) omdat daardie woorde God nie toelaat om naby die laer te kom nie.

Hier het ons met 'n gedrag soos dié van die verlore seun te make wat vir sy vader sy deel van sy goed vra sodat hy self daaroor kan beskik. Die oomblik wat ons vir God vertel dat ons self oor enige saak sal beskik, is Sy hande gebind en kan Hy nie inmeng en vir ons stry nie. Sy geregtigheid laat Hom dit nie toe nie. Aangesien Hy by die volmaakte wet van vryheid bly kan Hy nie anders doen as om ons te los om self daaroor te beskik todat ons beroof en naak na Hom terugkeer nie.

Enige gelofte aan die Here, veral ten opsigte van ons geloof, het uiteindelik die gevolg dat die woorde van die gelofte God beperk aangesien ons geloof die gawe van God is en hoe kan mens belowe aangaande iets wat jy nie self het om te gee nie ? ( Efe. 2:8 )

Die sonde le nie alleen by die nie-nakoming van die gelofte nie, maar by die feit dat hy wat belowe ook die een is wat moet betaal. Die woorde van die gelofte maak dat God nie sal of mag help om hulle wat belowe het daartoe in staat te stel om die gelofte te betaal nie ! As Hy help, dan betaal Hy wat die geloftemakers onderneem het om te doen !

Elke ding wat iemand onderneem om self uit te voer, sal Hy beslis nie ( dis mos teen so iemand se wense ) uit sy hande neem nie aangesien Hy Sy volmaakte wet van vryhed respekteer en onderhou. ( Jak. 1:25)

Verder word alle geloftes ook sonde omdat die mens wat belowe nie die toekoms in sy hande het nie. Hy wat belowe gee daardeur te kenne dat hy beheer het oor die saak waaroor hy belowe en so 'n daad is anti-God want God het nooit aan die mens heerskappy oor homself of sy toekoms gegee nie. In beginsel is die maak van beloftes, ook beloftes aan ander mense, 'n blatante ontkenning daarvan dat Hy die Almagtige is.

Beloftes aangaande lojaliteit en liefde in die huwelik, die grootmaak en opvoeding van kinders gebore uit daardie huwelik en uiteindelik beloftes deur daardie kinders wanneer hulle as lidmate van die gemeente deur die gemeente aangeneem word aangaande getrouheid aan die kerk en aan God, word voorberei, op skrif gestel en aan onkundiges ( wat op die skrifgeleerdes vertrou ) voorgele om op die regte geleentheid onwetend die deur vir God te sluit ( Mat. 23:13; Luk 11:52 en Open. 3:20 ) en Hy breek nie deure nie - Hy klop en wag buite.

Ek herhaal, hy wat belowe gee deur sy woorde te kenne dat hy in beheer is van daardie saak waaroor hy belowe en gee daardeur te kenne dat hy mag het oor die aangeleentheid en dat hy God se genade, kennis en mag nie nodig het in die saak nie.

Beloftes gaan sonder uitsondering altyd oor die toekoms en elkeen wat meen dat hy beheer oor die toekoms het, is ook van mening dat hy self god is ! Beloftes aan God begin meer na laster lyk - geen wonder Jesus het gese dat dit uit die bose is nie.

Onkunde in die geregtigheid is die kind van God se grootste swakplek en die rowers van die satan spesialiseer juis op hierdie gebied.

Vir ons mensies lyk dit gewoonlik asof God Sy beloftes vergeet het omdat Hy soms baie tydsaam voorkom. Maar as ons in gedagte hou dat tyd nie vir Hom bestaan nie en dat Hy ten volle in beheer van sake is sal ons baie beter vaar.

Abraham se ongeduld het hom aangejaag om God te help met die vervulling van Sy belofte om vir hom 'n seun, 'n erfgenaam, te gee. Hy wend hom toe tot die slavin Hägar vanuit Egipte met die gevolg dat daardie seun, Ismael, se nageslag tot vandag toe in godsdienstige slawerny gedompel is.

Die Vader van die gelowiges het 'n stap in die verkeerde rigting geneem die oomblik toe hy God probeer help om Sy belofte na te kom. Die gevolge daarvan is gewoonlik ballingskap vir die nageslag soos in die geval van Abraham se seun Ismael of soos met die stam van Naftali gebeur het.( 2 Kon. 15: 29 )

Die land Kanaän, die laagland is soms die land van worsteling. Ons moet versigtig wees om nie geopende deure as ons koning aan te stel nie. Die Here open nie deure terug na die ooste of Egipte toe nie ! ( Deut. 17:16 )'n Stap in die rigting van die oop deur wat na die ooste uitgaan eindig verseker in 'n tydperk van ballingskap of gevangeskap of selfs die dood terwyl in ballingskap in daardie vreemde land !

Eens langs die riviere van Babel, begin die verlange na die teenwoordigheid van God. Dit is eers hier langs die riviere van Babel wat die kind van God agterkom dat die satan hom uitgesif het. Hy wil terugkeer na Jerusalem om op die berg Sion te kan gaan staan ( Sion is die plek van aanbidding en sonder God is ware aanbidding in die Gees nie moontlik nie ) maar terugkeer is nie in sy hande nie ! ( sien Psalm 137 )

Wanneer hulle wat die volk van God in ballingskap weggevoer het, van hulle vra om 'n Sionslied te sing, kom hulle agter dat hulle die vermoë om te getuig nie meer het nie. Dan eers vind hulle uit dat die lied van die Here, die nuwe lied wat uit God is, nie gesing kan word in die vreemde land nie. Die woorde van daardie lied is alles uit Sy Hoogste !

So word dan die wonderlike verbond van eenheid met God vir die kind van God se oog ontbloot en besef die kind van God daar in die vreemde land dat hy beroof is en uit homself niks kan doen nie want sy alles is uit die Hoogste !

Vir sommige kom die besef te laat om terug te keer en sterwe in daardie vreemde land. Die verlore seun wat die varkhok kon verlaat, was in die beter posisie.

Vir hulle wat na God soek, doen satan homself voor as die dienskneg van geregtigheid wat die een of ander vorm van godsdienstige bedrywighede bevorder en hou die slagoffer besig, selfs met Bybelstudie, so besig dat hy nooit tot die kennis van die waarheid kan kom nie.

Met die wedergebore kind van God, moet hy daarin slaag om die boeie aan te sit deur die laer te ontheilig ! Nadat die vyand daarin geslaag het sodat die teenwoordigheid van God ontbreek, begin die duiwels aan die werk te spring met valse leringe om die vrygemaakte weer diensbaar te kry soos wat Paulus se sendbriewe duidelik bewys. ( 2 Kor.11 en Gal. 3 as voorbeelde )

Doofheid vir die ware geestelike woorde en verstaan niks nie terwyl hulle vas glo dat hulle wys is ( Jes. 59:2 en 1 Kor. 3:1 - 8 ) volg vir die in die geestelike gevangenis.

Die taktiek van die anti-Chris is in slinksheid en bedrog en listigheid versteek ( Dan. 8:23-24 ). Hy weet dat hy die sterk man niks kan doen solank as wat die sterk man sy krag uit God put nie.  ( 2 Kor. 12: 9 en 10 ).

Dit is die gees van die anti-Chris wat mense beweeg om allerhande groot dinge in hulle harte voor te neem en dan beloftes aangaande hierdie "goeie voornemens" van hulle aan God te maak ( Dan.8:25 ). Dit was die selfde gees wat Judas die Iskariot beweeg het om Jesus met die kus te verraai en aan die kruisigers oor te gee!

Die oomblik wat ek aan God belowe om my self te heilig en vir myself die dinge te doen wat Christus gekom het om vir my te doen, dan kruisig ek Hom wat heilig maak weer ten opsigte van myself ( Heb. 6:4-6 ) aangesien ek daardeur Sy hande en voete weer bind in my lewe. Dit beteken dat ek weer vir my eie self stry, plaas die eie ek weer terug op die troon van my hart en maak so die werk van Christus ongedaan! Beloftes aan God staan dus gelyk aan Judas se soen! ( In beginsel is dit ook die oorgee van heerskappy [ Op. 17:13 en 17 ] aan die dier [ die dier is die eie ek en die menslike vermoë{Dan.7:4 en 8 ; 1 Joh. 2:19 en Op. 13:18 }  ] sowel as die afskaffing van die voortdurende offer [ Dan. 8:11 ] aangesien die kinders van God hulself voortdurend aan Hom offer.) In die geval van Judas se soen sowel as om beloftes te maak word die voortdurende offer Hom ontneem en word Hy aan die kruisigers oorhandig terwyl dit op die oog af lyk na 'n daad van liefde!

Die anti-Chris, die gruwel van verwoesting waarvan die profeet Daniël spreek en die dier van Openbaring wat is en wat nie is nie alhoewel hy is (Op. 17:8) , wat horings het soos die van 'n lam maar wat praat soos die draak ( Op. 13:11 ) is almal een en die selfde ( Op. 17:11-13 )! Hy het gaan sit op die troon van God, die hart van die Christen is die troon van God ( Luk. 17:21 en Hand. 17:24 ), en gee voor dat hy God is en maak dat daardie harte se alles nie uit Sy Hoogste is nie maar uit die self ! Om die self te aanbid is om die vertroue op die self te plaas en een en die selfde ding as om iets te aanbid wat nie regtig bestaan nie aangesien die mens nie die mag of die vermoë besit om homself volgens die geregtigheid by sy Skepper in te lyf nie. Ook het hy nie die vermoë of die mag om homself vir sy Skepper aanvaarbaar te maak of om homself gelyk aan sy Skepper te stel nie. Die skepsel sal volgens alle waarheid skepsel bly en kan onmoontlik die status van Skepper bekom of verwerf.

Woorde soos : "Ja, maar God het mens sy gesonde verstand gegee om te gebruik sodat hy vir homself moet ...." is laster teen God en 'n leuen uit die satan self se mond. God sal dit nie doen nie en het dit nie gedoen nie aangesien Hy volgens alle geregtigheid en na die volle sin van die woord Sy skepsel se God wil en behoort te wees. Iemand wat vir homself dink bevind hom/haar self nog op die plek waar Eva verstand begeer het ( sien Gen. 3:6 ), is steeds self sy eie God, nog nie wedergebore nie, verlore en sonder God en het Hom nog nie gesien nie! Dit is sulkes wat van vlees hul arm maak. ( Jer. 17:5 )

Hy wat in God en in Christus is, is in die Liefde gewortel en gegrond en dink soos God omdat dit Christus self is wat in Sy skepsel woon in die Gees deur die geloof, wat alles vanuit God afkomstig is ( Efe.3:14-21).

Die manier wat die anti-Chris dus die draak se saak bevorder is om die mense wat daarna soek om God se genade wat in Christus is te ontvang, maar sonder om die waarheid lief te he, listiglik te mislei ( Op. 13:4, 7- 8, 12 en 15 ) sodat hulle die draak en die dier en die godsdienstige bedrywighede waarmee hulle dag en nag besig is, te aanbid terwyl hulle dink dat dit God is.

Omdat hulle die liefde tot die waarheid nie aangeneem het om gered te word nie, het God hulle daaraan oorgegee om die leuen van die magsvertoon en die tekens en wonders van die leuen te glo ( groot getalle mense na byeenkomste - geboue te klein - rugby stadions word vol gepak, die meerderheid se mening wat blindelings as reg aanvaar word, die grootste kerk met die geleerdste skrifgeleerdes en met die meeste geld word aanvaar deur God geseën te wees - alles in teenstelling met God se manier van dinge doen en wat die Skrif leer - Deut. 7:7; 1 Samuel 16:6 - 13; Mat. 7:13-14 ).

Selfs vuur wat uit die hemel neerdaal op die aarde voor die mense se oë, oë wat gretig is om die werking van God deur die bril van die mens te sien en so die leuen vir die waarheid te aanskou. ( Op. 13:13 - valse namaaksels van die uitstorting van die Heilige Gees, wat sagmoedig is en beslis nie mense hardhandiglik agteroor teen die grond sal neer smyt nie !)

Toets die geeste of hulle uit God is - die Gees van God is God en is soos God en soos Christus - sagmoedig soos die duif en die lam !

Waar kom die Anti-Chris vandaan ?

1 John 2:19

19 Hulle het van ons uitgegaan, maar hulle was nie van ons nie; want as hulle van ons was, sou hulle by ons gebly het; maar dit moes aan die lig kom dat hulle nie almal van ons is nie.

Dat die anti-Chris vanuit die geledere van die bediennaars van die Woord uitgegaan het, netsoos wat Judas Iskariot vanuit die twaalf afkomstig was, is nie bloot toeval nie.

Vir die mens wat glo dat God soos die mens is en dink en na sake kyk soos wat die mens daarna kyk, sal die leuen wat die grootse dinge van die lewe ( weelde, aansien onder die mense, gemak en rykdom ) voorstel asof dít vanuit God afkomstig is, baie aanvaarbaar wees! ( bepeins Mat. 11:25 - 30; 13:53 - 57; 18:1 - 4; 20:25 -27 en 23:1 - 12; Markus 10:42 - 43; Luk.14:7 - 11; 22:27 en Fil. 2:3 - 5 se woorde baie, baie goed en vergelyk die beeld van Christus met die beeld wat die mens begeer/aanbid. Elkeen wat so doen en so dink soos wat die dier/mens, ontvang, aanvaar en dra daardie merk - Open. 13:13 - 18 )

Elkeen dan wat die liefde tot die waarheid om die kleinste te wees nie aangeneem het nie, sal die krag van die dwaling ontvang om die leuen te glo wat hy graag wil glo.

Mense glo graag dat God daar is om Sy kinders met welvaart en voorspoed te bedien eerder as onderwysing in die geregtigheid! Mense glo eerder dat daar eendag die tyd sal kom wat almal met goue krone op die hoof in die goue strate en weelde van 'n Nuwe Jerusalem sal loop en heers/regeer oor ander, eerder as om te glo dat die konings en die priesters wat Jesus verwerf, wat die ware Nuwe Jerusalem is, ook net soos die Seun van die mens sal dien en sonder plek sal wees om hulle hoofde neer te le! ( Joh. 17:24; Hand. 4:32 - 35; Heb. 11:26, 36 - 38 en 13:13. )

Wat is dit wat die openbaring van die mens van die sonde teëhou ?

Die storie dat die anti-Chris deur krag en geweld almal sal dwing om hom as God te aanbid is net nog 'n leuen uit die hel afkomstig wat in die "kerk" verkondig word deur die valse profete wat teëhou dat hulself as die mens van die sonde openbaar gemaak word ( 2 Thess. 2:3 - 7 ).

Dit is die valse profeet en sy leuen wat die openbaring van die anti-Chris en die mens van die sonde teëhou. Ook is dit die leer van die Nikolaiete, die gesagstrukture wat die mense vir hulself opgerig het om behoorlik "toesig te hou oor die suiwerheid van die leer, die orde in die erediens en belydenis van leraars" ens. wat teëhou. Aangesien die beslissing van die meerderheid van 'n groter of hoër of meerdere vergadering nl. die ring, sinode en algemene sinode - om terme te gebruik wat Afrikaners vertroud mee is - as God se aanduiding van die regte rigting aanvaar word, ( so asof die meerderheid mense nou reg sal beslis aangaande die dinge van God-so al asof die Theokraat Homself deur die demokraat sal laat leer! ) word die waarheid vertraag en uiteindelik vermis. Dit maak nie saak hoe strydend met die Woord of skadelik vir God se belang in die mensdom enige gebruik of leer is nie, dit moet eenvoudig wag tot die volgende sinode se sitting en so word die openbaring van die waarheid en die mens van die sonde teë gehou deur die rompslomp wat deur hulself en tot hul eie beskerming daar gestel is.

Die ratwerk van die kerk wat die mens vir homself gevestig het is van so 'n aard dat weens die moeite en omslagtigheid wat met verandering en/of bekering gepaard gaan, die waarheid struikel op die mark ( Jes. 59:14 - 15 ). Hierdie ratwerk het dan ook die eienskappe van die dier wat was en nie is nie alhoewel hy is ( Op. 17:8 - 18 ) omdat hy ook maak dat almal hul heerskappy in die kerk ontneem word want vir elke hoër een wat op 'n hoë loer, is daar hoëres wat op hulle loer ( Pred.5:7 ). Die voortdurende teenwoordigheid van die geloer van bo na onder tesame met die ratwerk, het die uitwerking dat niemand die moed of wilskrag het of lank genoeg leef om enige saak te bevraagteken ( Op. 13:4 ) en die nodige veranderings deurgevoer te kry nie. Wie kan teen die stelsel opstaan ? Wie kan teen die dier oorlog voer ? Ek dank die Here dat Hy met Sy verskyning hierdie dier met die asem van Sy mond sal verdelg. Daar is 'n verskil tussen Sy Woord en Sy asem. Na aanleiding van (Jes. 59:19 ) lyk dit my asof Sy Gees wat deur Sy kinders werk die asem van Sy mond mag wees en dit mag die vorm van boeke of soos hierdie webwerf dra.

Die feit dat mense so hoog geag word dat hulle sal besluit of hulle sal buig voor die Woord en of hulle hul gebruike en strukture hoër sal ag deur eenvoudig sonder berou of bekering voort te gaan op hul bose weg, is bewys daarvan dat hulle hulself, hul eie vermoë en insig en die dier aanbid, nie vir God nie.

Die onderlinge byeenkomste ( Heb. 10:25 ) het die naam "erediens" ontvang met die uitsluitlike doel om die gesonde stelsels van die gemeente soos deur God self goed genoeg geag en in werking gestel ( 1 Kor. 14:29 - 33 ) uit te skakel. Deur die naam "erediens" word die byeenkoms op so 'n platvorm geplaas dat niemand dit mag waag om die leraar teë te gaan of sy woorde te beoordeel nie. Die kamtige "ouderling" wat oor die leer moet toesig hou, het nie die kwalifikasies van die dominee/pastoor/theoloog nie! In elk geval word menslike prestasie en geleerdheid so hoog geag dat niemand 'n teoloog durf teëgaan nie. Sy geleerdheid is nou die waarborg van die waarheid. God se manier van die waarheid laat seëvier en orde handhaaf gedurende die byeenkomste van die heiliges, word vervang met die metodes van die mense. Die uiteinde is dat die getuienis van twee of drie ( 2 Kor. 13:1; 1Tim. 5:19; Heb. 10:28 ens .) nie meer geld nie maar dat op die getuienis van een leraar staat gemaak word ter wille van "die orde" in die byeenkoms en op grond van sy meerdere kennis. Belangrik om te noem dat daar niks verkeerd is met geleerdheid of teoloog wees nie, die probleem le daarby dat ons gewone mense geneig is om hierdie menslike prestasie verkeerd te sien deur die bril van mense en dit dan te verhef volgens die stelsel van hierdie wereld. Die waarheid is dat Jesus die Een is wat verhoog moet word en dat Hy die Een is wat meer moet word terwyl die mens met sy nietige gedagtes minder moet word ( Joh. 3:30; 12:32 ).

Om die bose gebruike wat die kerk vernietig en die teenwoordigheid van God verdryf, uit die mense se kerk uit te roei en terug te keer na die gemeente van God soos Jesus dit geplant het, sal die vernietiging van alle heerskappy en alle gesag en mag oor die volk van God ( 1 Kor. 15:24 - 25 ), beteken. Eers nadat iemand bereid is om ALLES wat sy/haar ouma, ma, sondagskool juffie en of dominee/pastoor/kerk hom/haar geleer hetb te vergeet en te verwerp, sal die oog kan oopgaan vir die gruwel van verwoesting op die plek waar dit nie hoort nie!

Hulle aan wie hierdie self geskepte heerskappy en gesag en mag behoort, sal ook nie anders kan as om die openbaarmaking van hul sonde met al die gesag waaroor hulle beskik teë te hou nie. Dis die anti-Chris self wat sy eie openbaarmaking teëhou en dis vir die "kerk mens" om die anti-Chris met sy "kerk-gedaante" uit die weg te ruim deur hom af te skud en onder sy heerskappy en leuens uit te kom voordat hy die gruwel van verwoesting sal sien sit op die troon van God waar hy nie hoort nie!

Dit mag baie debatte en vergaderinge oor 'n baie lang uitgerekte tyd tot gevolg he. Indien daar geen gesindheid van bekering en onderwerping aan die Woord van God is nie sal hulle eerder deur hulle debatte en vergaderings en kommissies van ondersoek, probeer om die waarheid te onderdruk en te verkrag deur regverdiging uit die Skrifte te soek vir hul anti-Chris gebruike, eerder as om eenvoudig aan die Seun gehoorsaam te word.

Indien die anti-Chris oop en bloot op die troon van God (waar sou die fisiese troon wees?) sou gaan sit en voorgee dat hy God is, sou daar geen openbaring nodig wees nie. Indien hy so vreeslik boos sou voorkom as wat hy werklik is, soos wat van die "profete" van ons tyd beweer, sou geen openbaring vanaf Jesus nodig wees nie. Indien hy almal openlik sou laat merk met die merk ( 666 ) van die dier op die regterhand en die voorhoof, sou geen openbaring nodig wees nie.

Die werking van die ongeregtigheid van die anti-Chris is vir die oog wat nie deur God gesalf is nie 'n verborgenheid ( 2 Thess. 2:7 ) en hierdie verborgenheid is al lankal aan die werk! Oor die werking van hierdie verborgenheid kan waarskynlik baie boeke geskrywe word indien al die besondere terreine waar dit werksaam is afsonderlik beskryf word. Dit is die beginsel waarvan die dier gebruik maak wat hier ter sprake is en dáárdie verborgenheid word hier vandag, en is reeds vroër in hierdie boek/webwerf, deur die Gees van God en van Christus aan u openbaar gemaak.

Deur die blote feit dat die Skrif vermeld dat hy teen die uitverkorenes ( Dan. 7:21 en Open. 13:7 en 16:14 ens. ) van God oorlog voer, weet ons dat die gemeente/kerk, die inwoners van die land Kanaän, wat die laagland of laeveld is, die plek waar God saai (die dal van Jisreel), die slagveld van hierdie groot geestelike oorlog is.

Omdat hy homself voordoen as engel van die lig, word hy, soos ook met Judas die geval was, nie deur almal uitgeken nie behalwe deur die Meester self. Aan dié wat teen Sy bors val om te verneem wie die seun van die verderf dan is, ook namens die ander ( sien Joh. 13:24 - 26 ), toon Hy die seun van die verderf deur Sy Vader te dank, die brood te breek, uit te deel sodat dit aan die lig kan kom dat die vyand/Judas, sy hand saam met die Seun in die skottel druk! So is dit vandag steeds...die anti-Chris druk sy hand in die skottel van die Seun en hou saam Hom maaltyd!

Dit is so belangrik dat u nie net alles wat u hier lees en hoor vir die waarheid aanvaar nie, maar dat u noukeurig elke Skrifgedeelte wat aangetoon word self sal naslaan en oplees sodat u van die Meester Self kan hoor. Lees dan sommer ook so 'n paar versies voor die genoemde versie en dan sommer ook so 'n paar versies verder aan net om seker te maak dat u nie mislei word nie.

Die gees van die anti-Chris verkondig nie Jesus se vermoë of die vermoë van die Almagtige nie (sien 1 Johannes 2:18 tot 27 met spesiale aandag aan verse 20 en 27), maar verkondig die getal van die mens wat die vermoë van die mens is en sy vermoë is volgens sy insig/inkomste ( 2 Kron. 9:13 - 14 ) en die bron van sy insig/inkomste.

Salig is hy wie se inkomste nie goud en silver en erdewerk uit die hand van die satan is nie maar wie se inkomste wysheid en kennis van die geregtigheid en van God, alles uit Sy Hoogste is ! ( Spr. 1:20 - 33 en 2:1 - 4 - 17. )

Hulle wat oplet...

Mark. 13:14

EN wanneer julle die gruwel van die verwoesting, waarvan gespreek is deur die profeet Daniël, sien staan waar dit nie behoort nie - laat hom wat lees, oplet - dan moet die wat in Judéa is, na die berge vlug;

Mat. 24:15

WANNEER julle dan die gruwel van die verwoesting, waarvan gespreek is deur die profeet Daniël, sien staan in die heiligdom - laat hy wat lees, oplet -

Aangesien die satan homself voordoen as engel van die lig en voordoen as God vir die oog van die mens, is die salf van die Here nodig ( Open. 3:18 ) om te kan sien want die vyand sal die Woorde van God aanwend en verdraai soos wat hy van die begin af gedoen het ( Gen.3:1 - 5 en Luk. 4:9 - 12 ).

Aangesien die hele wereld in die mag van die bose is ( 1 Joh.5:19 ) gebruik hy die mensdom ( Rom.1:30 ) en laat hulle allerhande slegte dinge uitvind. Dus  moet ons in gedagte hou dat die satan ook die uitvinders van alle dinge op aarde in sy mag het en natuurlik dinge sal laat uitvind waarmee hy ook sy leuen kan bevorder deur die valse profete na die ware profete te laat lyk. Een van hierdie dinge is dan die strepies kodes wat almal so op hol het deesdae! Vir die vleeslike oog is dit die merk van die dier! Eintlik is dit maar net een van die tekens en wonders van die leuen wat hy, die satan, voor die oë van die mense laat plaasvind.

Hulle wie se gedagtes uit die aarde ( Joh. 3:31; Fil. 3:18 - 20 en Open. 13:11 ) opkom en wat uit die aarde praat en dink, sal gretiglik die valse profete glo en die strepieskodes as die merk van die dier aansien en vrees. Tot op hierdie dag is ek nie bewus van enige owerheid wat mense reeds op die voorhoof of elders op die liggaam met hierdie strepieskodes begin nommer het nie, maar ek verwag dat dit "vir die doeleindes van kontrole", binnekort sal gebeur. Dan sal dit deur valse profete as teken van God en vervulling van die profetiese Woord van Openbaring aan die mense verkondig word terwyl die ware merk van die dier verborge bly.

Hier in Suid-Afrika is almal reeds genommer met strepieskodes wat in die identifikasie dokumente aangebring is. Elkeen is dus reeds bloot deur sy geboorte, sy binnekoms na die aarde toe, genommer en het hierdie nommer in boekkies of op kaarte aangebring. Of die nommer nou in my identifikasie dokumente aangebring is en of dit op my voorkop is, dit bly mos in beginsel een en die selfde. Die waarheid is tog dat die nommer aan my toegeken is en dit maak seker nie saak waar en hoe ek die nommer met my saamdra nie!

Die prediking dat mense wat deur die owerhede genommer word uiteindelik in die poel van vuur gewerp sal word, is uiters belaglik! Kan 'n nommer dan die sonde teen die Heilige Gees wees? Die dwase leer kan maak dat mense hulle teen die owerhede verset uit vrees vir die hel. Dit sal tot gevolg he dat die owerhede teen sulke mense sal optree en dat sulke mense hulself as "martelare vir God" sal sien. So was dit met die "ondergrondse kerk" agter die yster gordyn. Omdat mense so vasgevang in hulle gewoontes en gebruike in die "erediens" was, en omdat hierdie dinge hoër as 'n persoonlike verhouding, wat verborge in God is, geag was, was hulle onnodiglik vervolg deur owerhede wat dit meer teen die byeenkoms as teen God gehad het. Dit is eenvoudig so dat indien die owerhede nie in die bestaan van God geglo het nie, sou hulle geen rede had om Hom te vrees of te vrees dat mense bymekaar kom om Hom te aanbid nie. Die waarheid is dat die leuen van die anti-Chris ook toe aan die werk was en dat die mense moordenaar mense vermoor het deur hulle te laat glo dat hulle "'n erediens moet hou" terwyl die ware aanbidders van God Hom uit die hart in Gees en in waarheid aanbid ( Joh. 4:23 en 24 ). Hierdie vorm van aanbidding kan die hele dag lank oral waar ek gaan plaasvind en geen owerheid kan daar iets aan doen nie. Die owerhede agter die ystergordyn het dit teen die bymekaarkom van mense gehad omdat hulle nie die mense vetrou het nie want vir daardie owerheid het God nie bestaan nie. Hierdie optrede van owerhede wat vrees dat hulle hul houvas op mense mag verloor, sal homself in die nabye toekoms herhaal en dan sal die valse profete daardie owerheid as die anti-Chris uitwys.

Die gelouterde Woord van God beveel ons ook om ons aan die owerhede te onderwerp ( Rom. 13:1 ), maar dan moet dit 'n Deut. 17:15 bedoelde owerheid wees! As daardie soort prediking waar is dan het ons die probleem dat ons in elk geval sondig bloot deur ons teen die owerhede te verset. Dit kan mos nie wees dat God wat graag wil he dat almal gered moet word Sy kinders in so 'n dilemma sal plaas dat hulle op geen manier die regte keuse sal kan maak nie. Die merk van die dier het dus 'n ander simboliese betekenis wat met die sonde te make het en nie met die identifikasie metodes van owerhede nie.

God wat wil dat almal gered moet word, se genade en oordeel is vir die sonde en nie vir nommers wat deur owerhede aan mense toegeken word nie. Indien my geregtigheid uit myself of uit mense afkomstig was, sou ek toegee dat die strepieskode nommer wat as merk van die dier verkondig word, moontlik my saligheid in gevaar kon stel maar wat kan hierdie identifikasie nommer op my paspoort of identifikasiedokumenst se eerste blaai of voorkop of regterhand verander aan my geregtigheid wat deur die geloof uit God is ? ( Fil. 3:9 ) Die merk van die dier is geestelik en dui op die "dink"( voorhoof ) en "doen"( regterhand wat dui op werke ) van hulle almal wat nie waak en bid op die berg nie ( Luk. 21:34 - 36 ) en dus nie staande kan bly nie en uiteindelik, aangehelp deur die sorge van die lewe, deur die valse profeet verlei sal word om die dier, die anti-Chris, die eie verstand en eie vermoë te vertrou/aanbid eerder as God. Sodra dit gebeur dat die "eie ek" weer terug is op die troon van die hart, is die dier van verwoesting op die troon van God waar dit nie hoort nie want die troon van die hart is die troon van God ( Luk. 17:21 ).

Jesus alleen is die Lam van God en die Een wat waardig is om die seëls van die Skrifte te breek en Hy alleen het die nodige kennis om vooruit te sien en hét dit vir ons vooruit gese, dat hulle wat aan Hom behoort, hierdie gruwel kort voor Sy wederkoms, in die heiligdom waar dit nie hoort nie, sal sien. Ek sien hom nou daar waar hy nie hoort nie - en u?

Kommentaar  

 
Guest
#1 Guest 2014-02-27 00:41
garcinia cambogia reviews of course like your xmen web site but you
have to check the spelling on several of your posts.

Many of them are rife with spelling problems and
I find it very troublesome to tell the truth nevertheless I’ll definitely come back again.
garcinia cambogia reviews
Reporteer plasing
 
 
Guest
#2 Guest 2014-03-02 21:30
garcinia cambogia reviews dr oz Hi there, There’s no doubt that your blog might be having web browser compatibility problems.

Whenever I look at your website in Safari, it looks fine
but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping issues.
I merely wanted to give you a quick heads up! Aside from
that, fantastic site! garcinia cambogia reviews before and after

Feel free to visit my webpage :: natural garcinia cambogia reviews
Reporteer plasing
 
 
Guest
#3 Guest 2014-03-11 20:11
garcinia cambogia extract Spot on with this write-up, I really think this web site needs far more
consideration. I’ll probably be again to read way more, thanks for that info.
garcinia cambogia extract
Reporteer plasing
 

You have no rights to post comments