Get Adobe Flash player

Nou Aanlyn

Ons het 165 gaste aanlyn

Geloofsake

Is die Bybel Waarlik God se Woord ?

Die Bybel as die ware en onvervalste Woord van God word vandag al hoe meer betwyfel.

Die mees algemene redenasie is dat die Bybel deur die jare soveel keer vertaal is deur die mens en dat daar dan elke keer veranderings na die vertalers se eie smaak aangebring is sodat daar nou geen waarborg meer is dat die Woord suiwer bewaar gebly het nie. Hierdie selfde mense beweer ook, wanneer die sondige natuur van die mens ter sprake kom, dat God nie foute maak nie en die mens goed en foutloos, dus ook sondeloos gemaak het en dit is ook waar ja, maar dan moet hulle nie van die sondeval vergeet nie ! Na die sondeval was die mens nie meer die selfde wese nie en dus ook nie meer draer van God se beeld nie . Sondige mense kan tog nie die beeld van die Heilige, Heilige, Heilige God dra nie. 

Die twee stellings is soos die vurktong van die slang ! Die selfde tong wat beweer dat die mens die Woord van God verdraai het en dat dit nou nie meer betroubaar is nie, beweer ook dat die mens geen sonde het nie ! Vir my is dit logies dat 'n krom en verdraaide geslag foute met die vertaling van die Bybel sal maak omdat hulle verstaan van die Woord krom en verdraai sal wees. Verder moet ek noem dat dit bekend is dat daar 'n hele paar diensknegte van die satan betrokke was met die vertaling van die Bybel - dis mos logies dat die satan die Bybel moet vervals sodat hy d.m.v. sy diensknegte wat gewoonlik ook 'n senior plek in die sg. "kerk" sal beklee, 'n finger na die foute in die Bybel kan wys! Elke ou moet self sy eie navorsing gaan doen - ek is nie van plan om jou navorsing vir jou te doen en jou soos 'n baba te voer met die inligting nie! Mens kan boeke vol skryf oor hierdie saak en daar is reeds baie boeke geskryf oor die aangeleentheid - ek wil maar net vir jou daarop wys om wakker te loop en self die boeke te gaan vind en lees. Om hierdie rede lees ons in Spreuke 1:22-23 as volg:

 22 Hoe lank sal julle, eenvoudiges, die eenvoudigheid liefhê en die spotters lus hê om te spot en die dwase kennis haat?

23 Wend julle tot my teregwysing, dan laat ek my gees vir julle uitstroom, wil ek my woorde aan julle bekend maak

en in Spreuke 2:3 tot 5 weer as volg:

3 ja, as jy na die insig roep, na die verstand jou stem verhef,

4 as jy daarna soek soos na silwer en dit naspeur soos verborge skatte

5 dan sal jy die vrees van die HERE verstaan en die kennis van God vind

Jy sien, jy moet op God vertrou en Hom raadpleeg om die wysheid wat die waarheid is te bekom! Hy wil in die saak geken wees - vetrou nie op jou eie insig en verstand nie (Spr. 3:5) en dan sal Hy Sy Gees vir jou laat uitstroom sodat jy die onderskeid tussen die waarheid en die leuen kan tref!

Een van die grootste wonders van die Woord is juis dat Hy daardeur die wat die leuen liefhet, die leuen sal laat vind en die wat wil dwaal sal die dwaling in die Woord vind! As iemand op predikante en denominasies wil vertrou, eerder as op God, moet hy maar die gevolge van sy dwaasheid dra!

Die ware geestelike boodskap het in meeste gevalle bewaar gebly met die satansknegte se "foute" en al en die wonder daarvan oorweldig my! Dit is juis daarvan wat ek u vandag hier wil vertel. 

Die belangrikste feit is dat dit die Here is (Op.5:1-10 en Luk.24:45 ) wat die verstand open om die Skrifte te verstaan. As iemand God ken dan weet hy dat hy uit homself niks kan doen nie en dat sy alles uit die Hoogte kom en dat „makliker verstaanbare" vertalings nie regtig benodig word nie. Die vertalers sou, indien hulle regtig by die waarheid wou bly, sou beter vaar deur liewer so na as moontlik aan die oorspronklike tale ("received text") te bly maar ons het skrifgeleerdes wat, soos selfs die heiligste van ons, God nie volkome kan ken nie en nie altyd onthou dat die Bybel deur Jesus openbaar word nie. Daarom glo hulle dat daar sondagskool moet wees omdat hulle van mening is dat die kindertjies nie hul wyshede gedurende die erediens sal verstaan nie. Een ding kan ek hierdie mense verseker : indien hulle die woorde van hul prediking vanaf Jesus ontvang het, sal die kindertjies en net die kindertjies (al is daai kindjie 80 jaar oud!) verstaan want in die koninkryk van God is daar geen plek vir volwassenes en groot en wyse manne nie.

Die Woord en boodskap van God kom tot ons in die vorm van verhale, digkuns, geskiedkundige aantekeninge, briewe ens. en kan slegs gesien word indien God self vir ons as mensies die openbaring daarvan gee deur Sy inwonende Gees.

Indien iemand weens nalatigheid of weens moedswilligheid die Woord sou wou vervals sou hy eenvoudig alles moes weglaat. Hoe sou hy wat God nie ken nie en die Woord nie kan hoor nie dan weet hoe om die geskiedenis te verdraai sodat God nie meer Sy boodskap tot die mens kan deur kry nie ? Die satan self slaag nie eers daarin nie ! Daarom is die grootste aanslag vandag teen die Bybel in sy geheel as die Woord van God en teen die vrede van die kinders van God ten einde hul gebedslewe en getuienis te benadeel. 

Die redetwister en almal wat twyfel aan die geldigheid van die Bybel as die ware Woord van God, het die res van hierdie web werf, wat, uit die wyse wat die Skrif hierin gebruik en verklaar word, aan die leser wat getrou al die Skrifgedeeltes naslaan waarna verwys word, sal bewys dat die Bybel waarlik die suiwer Woord van God is, uit God is en dat die Woord ook God is !

Hy is tot in alle ewigheid die selfde en Sy Woord bewys dit ook vanaf Génesis tot Openbaring !

Laat ons kyk na die Evangelie soos dit reg aan die begin van die geskiedenis van die mens en die sonde in die boek Génesis vertel word :

Genesis 3:7 en 21

7 Toe gaan altwee se oë oop, en hulle word gewaar dat hulle naak is; en hulle het vyeblare aanmekaargewerk en vir hulle skorte gemaak.

21 En die HERE God het vir die mens en sy vrou rokke van vel gemaak en hulle dit aangetrek.

Terloops, die Bybel beweer nie dat God 'n dier gedood het om die vel in die hande te kry nie! Volgens die feite in die Skrif is dit duidelik dat Hy dit gemaak het net soos Hy die aarde en alles wat daarop en daarin is gemaak het. Waarom sou Hy, Skepper van alles wat bestaan nie ook 'n rok van vel kon skep nie?

Die mens het onmiddellik, nadat hy die beeld van God wat hy gedra het verloor het, sy naaktheid ontdek en het sy eie poging aangewend om self sy naaktheid te bedek. Vandag nog gebeur dit so en word dit deur die valse profete, wie se god hulle eie buik ( eie self/ek ) is, aan mense gepreek om vir hulself vyeblare voor hul geestelike naaktheid te hang. Met ander woorde, om hulself heilig te maak en self hul naaktheid te bedek met nuttelose vyeblare (voorgeskrewe fatsoenlikheid en vroom gedrag) wat gou verlep, verdor en vergaan !

Maar God, wat groot is in barmhartigheid, het die dwase onhandige mens ook hierin ten volle bedien deur vir hulle rokke van vel te maak, en hulle dit aan te trek. Let op die feit dat Hy nie die rokke aan hulle gegee het sodat hulle dit self moet aantrek nie, maar Hy het hulle dit aangetrek ook ! Dit plaas Hom ten volle in die posisie van God wees vir hulle ! Dit is Sy gebod dat ons Hom moet toelaat om waarlik God vir ons te wees. ’n Baie goeie God wat alles, wat in werklikheid vir ons onmoontlik is om self te bereik, vir ons wil doen. Só stel dit Hom in staat om waarlik God vir ons mensies te wees ! ( Jes. 64:4 )

Goeie nuus - vir die meeste mense ongelukkig, te goed om waar te wees - en nou, omdat hulle dit nie kan glo nie, bly hulle besig met vyeblare en ontvang hulle nie die kleed van God nie maar gaan sonder God verlore. In dwaasheid verkies hulle om self hul eie god te wees en ’n gemors te maak van alles wat hulle aanpak !

Hierdie evangelie ( goeie nuus ) van die enige ware God wat nie te moeg of te lui of te selfsugtig of te besig is om Sy hele skepping, ook Sy volk, met liefde in stand te hou nie, loop soos ’n goue draad reg deur die hele Bybel tot in Openbaring !

As iemand gewillig is om Sy wil te doen sal sy oor en sy oog die evangelie reg deur die Bybel vind tot in Openbaring se laaste hoofstuk ! Ek gaan beslis nie die hele goue draad aan u uitwys nie, u moet dit self naspeur. 

Laat ons gaan kyk na ’n paar versies in die heel laaste hoofstuk van die boek Openbaring :

Openbaring 22:1 en 17

1 EN hy het my getoon ’n suiwer rivier van die water van die lewe, helder soos kristal, wat uitstroom uit die troon van God en van die Lam

17 En die Gees en die bruid sê: Kom! En laat hom wat hoor, sê: Kom! En laat hom wat dors het, kom; en laat hom wat wil, die water van die lewe neem, verniet.

Die gawe van God is verniet en verniet alleen ! As ek enige iets van God wil afkoop met my eie pogings, goeie werke, Bybelstudies, beloftes, geloftes, vye blare of wat ook al, dan ontken ek die feit dat Hy so ’n liefdevolle en vaardige God en Vader is wat vir my alles wil en kan en sal doen en verbeur Sy gawe! Dis alles net verniet - belangrik! Die wysheid en die kennis van die ewige lewe stroom uit die troon van God en die Lam. Alles is uit Sy Hoogste, verniet ! ( Jak.1:5 )

Hierdie gesig van Johannes verkondig een en die selfde waarheid as wat die geskiedenis van Adam en Eva se rokke ons vertel - alles is uit Sy Hoogste - neem net, drink net, maar onthou, dit is net verniet en net uit Sy hand !

Waar sal die mens dan wysheid bekom ? Hoe sal hy vir homself sy heiligheid inwerk ? As iemand bereid is om Sy wil te doen, om ten volle op Hom as God te steun, sal hy die woorde van die lewe van God hoor ! Hulle wat self hul eie god wil wees is doof vir die goeie nuus. Hulle wat dink dat dit vir God moeite is om in liefde Sy volk in stand te hou, beledig Hom omdat so iemand dink dat God soos die slegte mense is .

Die Woord bewys dat God by magte is om die geskiedenis te bepaal, so te laat aanteken deur mense, daardie aantekeninge te laat boekstaaf as die Bybel/Woord van God en te laat vertaal in baie ander tale deur die selfde onregverdige mensdom en steeds vandag tot daardie mensdom te praat uit die geskiedenis soos wat hulle dit op kliptafes en later velle en perkamente en later as die Bybel te boek gestel het.

Hy het die mens, sonder dat hy daarvan bewus was, lande, stede, plekke, berge en riviere lank voor die tyd name laat gee wat later deel uitmaak van dit wat God wil sê in Sy Woord ! Ja, selfs die betekenis van mense se name in die Bybel genoem, het betrekking op dit wat hulle gedoen het, of met dit wat hulle was of wat met hulle gebeur het ! Daar is byvoorbeel die geval van Jakob wat bevrees was vir sy broer Esau ( Gen.32 ) wat hom gaan inhaal. Ja, so al hardlopende moes hy die nag by die Jabbok rivier deurbring waar hy met God geworstel het wat sy naam verander het na Israel toe. Toe ek die betekenis van Jabbok opkyk sou ek sien dit beteken "hardlopende"!

Wanneer mens die moeiete doen om meer woorde se ware betekenisse soos in die oorspronklike tale op te kyk staan jy verstom. Om weer 'n voorbeeld uit die NT te gebruik gaan ons na die boek Openbaring, die brief aan die gemeente in Thiatitire ( geur van smaad ) het ek besluit, nadat ek gemerk het ( Op.2:19 ) dat "werke" herhaal word om die Grieks daarvoor op te kyk aangesien die sin eindig met "en dat die laaste meer is as die eerste" en die volgende gekry: ( Ek plaas net so paar versies uit die brief ook onder aan die uitreksel uit die woordeboek ) 

2041 ergon { er’-gon} from a primary (but obsolete) ergo (to work); TDNT - 2:635,251; n n AV - work 152, deed 22, doing 1, labour 1; 176 GK - 2240 { e[rgon }

1) business, employment, that which any one is occupied

1a) that which one undertakes to do, enterprise, undertaking

2) any product whatever, any thing accomplished by hand, art, industry, or mind

3) an act, deed, thing done: the idea of working is emphasised in opp. to that which is less than work

Ek ken jou werke en liefde en diens en geloof en jou lydsaamheid en jou werke, en dat die laaste meer is as die eerste. Maar Ek het enkele dinge teen jou, dat jy die vrou Isébel, (Jezebel = "chaste" ) wat haarself ’n profetes noem, toelaat om te leer en my diensknegte te verlei om te hoereer en afgodsoffers te eet. En Ek het haar tyd gegee om haar van haar hoerery te bekeer, en sy het haar nie bekeer nie. Kyk, Ek werp haar neer op ’n siekbed, en die wat met haar owerspel bedryf, in ’n groot verdrukking, as hulle hul nie van hul werke bekeer nie. En haar kinders sal Ek sekerlik doodmaak, en al die gemeentes sal weet dat dit Ek is wat niere en harte deursoek, en Ek sal aan elkeen van julle gee volgens sy werke.

Dat dit hier om die werke en selfkastyding gaan is verseker! God het egter geen behae in "kastyding" en "werke" wat nie uit die hart kom nie.

Ek weet nou nie van u nie, maar vir my is hierdie dinge oorweldigend groot en al soos 'n ingeboude watermerk wat my verseker dat dit die Woord van God is sowel as rigting aanwysers om aan te dui of ek in die regte rigting beweeg met die uitleg van die skrif!

Die Woord van God is lewend en keer nie leeg na Hom toe terug nie maar doen alles waartoe Hy dit gestuur het om te doen !

Kom ons kyk dan weer na ’n gedeelte van Openbaring 22:17 :

„En laat hom wat hoor, sê: Kom! "

Elkeen wat „gehoor" het kan nie swyg nie maar bly besig om aan ander te sê : „Kom !"

Hier skryf ek, sonder enige opleiding, maar wat eenmaal gehoor het, en steeds van Hom hoor, al hierdie dinge met net die een doel voor oë, naamlik om vir dié wat dalk nog nie gehoor het nie te sê : „Kom na die Water toe, nie na my toe nie, maar alleen na die Water toe wat uit die troon van God en van die Lam stroom. Hy wil Sy lewende water ook vir u laat uitstroom, sonder prys, sonder maat, sonder verwyt - heeltemal vry, gratis en verniet."

Het u reeds die Bybel op die proef gaan stel deur die name van stede, berge, klippe, plante, mense, landstreke ens. se betekenisse na te speur en vir u self te sien hoe die een op die ander betrekking het en hoedat die Skrif langs hierdie weg homself verklaar en openbaar ?

Het ek regtig nodig om nog meer te sê ter stawing van my wete dat die Bybel die Woord van God is ? Elkeen wat tot hier gelees het, het so gedoen omdat so iemand eintlik op soek na die waarheid is. Wees dan edelmoedig ( Hand. 17:11) in die aangesig van die Here deur self verder te gaan ondersoek instel om te sien of dit so is soos wat ek beweer.

Daar is nog die res van hierdie werf wat die dinge wat ek hier in hierdie hoofstuk beweer sal bewys. Hy of sy wat lees moet maar net oplet en God self sal deur Sy Heilige Gees die blinde oë en dowe ore open wat geopen wil wees !

Hulle wat glo dat hulle sien en hoor net omdat hulle teologie bestudeer het of net omdat hulle aan die een of ander denominasie behoort (meeste denominasies is so vermetel om hulself "die kerk" te noem) sal maar blind en doofstom bly - jammer as u wat as sg. "belydende lidmaat" bekend staan maar wat gewoonlik nie weet hoe om te getuig nie, of u as skrifgeleerde nou aanstoot neem, ek het vrede want hierdie woorde is die waarheid. Daar is ook skrifgeleerdes wat skrifgeleerdes is uit liefde vir God en wat weet dat sy geleerdheid niks tel in die oog van God nie en wat wel deur God gestuur word. Die sulkes het gewoonlik 'n kragtige woord om te verkondig mits hulle hulself nie tot 'n sekere geloofsbelydenis of denominasie verbind het d.m.v. allerhande ongevraagde en verbode beloftes en geloftes en ondernemings nie.  

Mag die Here dié van u wat nog nooit gehoor het nie se ore open om Sy Woord te hoor ! U sal nooit weer die selfde wees nie en die taal van twyfel nooit weer praat nie maar die nuwe lied sing waarvan die woorde sê: My Alles is In en Uit Sy Hoogste ! Amen.

’n Wenk Vir Hulle wat „Gehoor" het!

As iemand „gehoor" het, was hy in die teenwoordigheid van die lewende God, en elkeen wat in Sy teenwoordigheid kom, het Hom ook hoor vra: „Wie sal Ek stuur ? ..... En wie sal vir Ons gaan ?" ( Jes. 6:8 )

Vir hulle wat dan die regte antwoord aan die Here gegee het wil ek aanraai om die regte gereedskap aan te skaf vir die werk. Gereedskap wat ontwerp is vir die taak soos die „Ou Vertaling" in Afrikaans. Die „Nuwe Vertaling" se vorm is lomp en tekse kan nie vinnig en akkuraat daaruit aangehaal word om te bestraf en te weerlê nie - my grootste probleem daarmee is dat dit heeltemal te veel van die vertaler se woorde bevat.

As ’n „swaard" in Engels beveel ek eerstens die  „King James Version" ook bekend as die "Authorised Version" aan, daarna die „New American Standard Bible" of die „New King James Version" aan omdat die uitleg van hierdie vertalings ooreenstem met dié van die Ou Vertaling en tekse maklik, vinnig en akkuraat daaruit aangehaal kan word. Vermy liewer alles, die King James Version uitgesluit, wat „version" genoem word en as u belê in konkordansies, kry net die heel beste met die Hebreeuse en Griekse woordeboeke ingesluit. Die tweede beste is nie goed genoeg vir iemand in Sy diens nie. Dit mag u dalk frustreer om te ontdek dat inskrywings nie volledig is nie en dan staan die satan gereed om die geleentheid uit te buit en jou vrede te versteur. Bly so ver as moontlik WEG van goed soos die "Amplified Bible" aangesien die soort onding die werk van die Heilige Gees wil doen. Dis nou maar eenmaal so dat meeste vertalings van die Bybel, veral die wat na 1900 ( die Afrikaanse "ou vertaling" ingesluit) versprei is, deur die diensknegte van die satan vervals is - daarom het mens die Gees van God nodig om die waarheid te onderskei. Hou in gedagte dat daar nie met die Bybel soos met 'n "wetboek" gehandel moet word nie! Daarom staan dit as die "Woord van God" bekend! Die kap van die byl is soos 'n watermerk onder die oppervlak  versteek en net die Gees van God kan die openbaring gee! God word juis verheerlik deur die feit dat Hy ten spyte van die mens van die sonde se pogings om die waarheid te verkrag, steeds daarin slaag om Sy boodskap af te lewer aan die wat dit naspeur en op Hom vertrou vir die uitleg. As die Bybel nie die Woord van God was nie, sou die satan ook nie daaraan probeer verander het nie! Die satan vervals nie boeke soos die Quoran nie; juis omdat dit in elk geval van die eerste tot die laaste blaai nie die Woord van God is nie!

Laastens wil ek net noem dat natuurlik altyd beter is om op die getuienis van twee of drie te gaan. M.a.w., wanner jy konkordansies en/of woordeboeke aanskaf, kry bv. die "Strong's" en die "Young's" en die "Vines" ten einde op die getuienis van drie te kan werk. Kry ook eerder vir jou twee of drie verskillende vertalings van die Bybel. Jy sal vinnig ontdek dat daar eintlik twee hoofstrome Bybels bestaan - die ware stroom sowel as die vervalste stroom en dat lg. ook twee strome het. Dit is so dat die een stroom nie te erg vervals is nie sodat mense nie te maklik kan snap dat daar onheil aan die broei is nie en dan is daar die stroom wat so erg bervals is dat slegs hulle wat geen moeite doen om die waarheid na te speur nie dit sal sluk.

 Gebed:

Heilige Vader en Here Jesus, open tog my verstand om die Skrifte te verstaan en laat U Heilige Gees vir my uitstroom sodat ek kan hoor wat die Gees aan my bekend wil maak! Skenk tog aan my die begeerte om die verborgenhede na te speur sodat ek van die "verboge manna" (Op. 2:17) kan eet. Amen.

Kommentaar  

 
Guest
#11 Guest 2014-03-12 11:21
I read this post completely on the topic of the resemblance of hottest
and previous technologies, it's amazing article.


Stop by my webpage; Dragon City Cheats
Reporteer plasing
 

You have no rights to post comments